Bouwobligaties

Om het nieuwe verenigingsgebouw te kunnen financieren kunt u bouwobligaties aanschaffen

Bouwobligaties zijn renteloze leningen aan de vereniging.

Na verloop van tijd krijgt u het bedrag weer terug.

Er is nu voor een bedrag van€8.250,00 aan bouwobligaties gekocht.

Voorwaarden

  1. Lening zonder rente
  2. Obligatie is op naam van de obligatiehouder en niet overdraagbaar
  3. De waarde van de obligatie is 50 euro
  4. Het is mogelijk om meerdere obligaties te kopen
  5. Per ALV worden er wanneer de financiële middelen het toestaan 10 obligaties terugbetaald of gedoneerd.
  6. Wanneer mensen de vereniging verlaten wordt er in samenspraak met het bestuur een regeling getroffen om de obligaties terug te betalen
  7. De obligatiehouders worden geplaatst op een bord in het nieuwe verenigingsgebouw (wanneer gewenst)
  8. Wanneer de obligaties voor 1 maart worden gekocht, worden deze uitgereikt op de algemene ledenvergadering.
  9. Na 1 maart is het uiteraard ook nog mogelijk om obligaties te kopen, deze zullen dan persoonlijk of via de post worden opgestuurd.